CBdíly.cz

Originální výměnné díly Škoda

Co jsou výměnné díly?

Program Škoda originálních výměnných dílů nabízí továrně renovované díly. Během této renovace je díl detailně rozebrán, vyčištěn, proměřen a zkontrolován. Jednotlivé součástky jsou renovovány nebo nahrazeny zcela novými. Díky vysokému podílu opětovného využití vrácených dílů je životní prostředí v daleko menší míře zatěžováno odpadem a zároveň nedochází k plýtvání energiemi a výrobní kapacitou.

Filosofie

 • tovární renovace
 • další použití neopotřebovaných dílů
 • poškozené díly nahrazeny novými
 • garance vlastností dílu jaké má nový díl
 • úspora energie, práce a nových materiálů
 • ochrana životního prostředí
 • výhody pro zákazníka
 • více spokojených zákazníků

Výhody výměnného obchodu

 • ekologická recyklace starého dílu
 • ochrana životního prostředí
 • nižší ceny (o 9-68%)
 • kratší doba opravy

ačkoli je výměnný díl podstatně levnější než nový, vykazuje

 • technická vylepšení
 • špičkovou kvalitu
 • záruku

stejně jako nový díl

Značení Škoda originálních výměnných dílů

Výměnné díly mají na 11. pozici svého čísla indexy X, a symbolem přímo u čísla dílu

Aktuální sortiment

 • motory, hlavy válců
 • vodní čerpadla
 • spojkové lamely a přítlačné kotouče
 • vstřikovací čerpadla, trysky a další díly
 • katalyzátory
 • převodovky
 • kloubové hřídele
 • vnější klouby v sadách s manžetou se zajišťovacím kroužkem a mazacím tukem
 • třmeny kotoučových brzd
 • startéry
 • alternátory
 • turbodmychadla
 • klimakompresory

Vracení výměnných dílů a podmínky obchodu

V nabídce e-shopu CBdíly.cz jsou také díly, které jsou výměnné a u nichž je možné vrátit tzv. vratnou část. Pro využití této možnosti je u dílů, které jsou označeny jako vratné, nutné zaplatit zálohu, které bude vrácena při vrácení původního dílu za dodržení následujících podmínek Zákazník má povinnost při zakoupení výměnného dílu vrátit výměnný díl do 15 dnů ode dne zakoupení dílu. Dodání výměnných dílů je evidováno. Výši zálohy určuje dodavatel (zákazník bude předem informován)

Před odeslání vratného / výměnného dílu zpět do sídla e-shopu CB díly.cz je nutné:

 • díl očistit a zbavit olejových náplní
 • díl řádně zkompletovat vč. záslepek a pomocných dílů
 • díl zaslat zpět s kopií daňového dokladu z objednávky
 • vratné díly musí být zabaleny do originálního balení, ve kterém byly dodány

Z výměnného obchodu jsou vyloučeny:

 • neoriginální díly
 • upravené Škoda originální díly
 • poškozené Škoda originální díly, jejichž poškození vzniklo neodborným zacházením
 • Škoda originální díly z havárií a násilných demontáží
 • Škoda originální díly, které vykazují poškození způsobené neodborným zabalením
 • Škoda originální díly, které neodpovídají typu
 • hrubě znečištěné Škoda originální díly
 • díly nezbavené olejových náplní
 • díly neoznačené závěskou

Pokud vratné /výměnné díly vykazují některý z těchto znaků, nelze je přijmout a budou zaslány zpět zákazníkovi na jeho náklady. Jestliže nebude vratná část dodána do 15 dnů, nejsme bohužel schopni vystavit dobropis a vrátit částku.